A tantárgy célja, hogy a hallgatók korábbi ismereteiket felhasználva részletesen ismerjék meg az munkavédelem és ergonómia céljait, feladatait. Legyenek képesek közreműködni munkavédelmi és ergonómiai folyamatok tervezésében, ellenőrzésében, végrehajtásában, irányításában a felmerülő problémák rendszerszemléletű elemzésére, kezelésére, a megfelelő megoldás megtalálására.

A tantárgy célja, a hallgatók szakmai idegen nyelvi képzésének alapozása, a gazdasági szakmai szókincs valamint az üzleti szaknyelvhez szükséges olyan kommunikatív nyelvi kompetenciák kialakítása, amelyekre a hallgatóknak leendő pályájuk során szükségük lesz. A kommunikatív nyelvi kompetenciák fogalma alatt a használható nyelvtudást értjük, amely az adott szituációnak megfelelő nyelvhasználati képességet jelentik, melyek fejlesztése, mérése és értékelése a négy nyelvi alapkészségen (hallás, beszéd, olvasás és írás) keresztül történik.