Angol nyelvi alapvizsga, amely az előfeltételek teljesítése esetén tehető, leghamarabb két félév elvégzése után. B2+/C1 tartalma a Cambridge Advanced Examination (CAE) illetve a Cambridge English: Proficiency (CPE) feladattípusaihoz áll a legközelebb. Írásbeli és szóbeli nyelvi készségeket mér (alapvető nyelvtani ismeretek, mondatszerkesztési és -átalakítási készség, szókincs, olvasott szöveg értése, szóalkotás, beszédkészség, interaktív kommunikáció, véleménykifejtés, érvelés, helyes kiejtés stb.), amelyek alkalmassá teszik a hallgatót angol nyelven folyó további tanulmányok és tudományos munka végzésére.