A kurzus a személyközi kommunikáció különféle kontextusokban megfigyelhető jellemzőire fókuszál. Bevezetést nyújt a személyközi kommunikáció alapvető elemeinek megértéséhez, annak kulturális vonakozásaihoz. A verbális és nonverbális kommunikációs elemek áttekintése mellett, társadalmi nemi vonatkozásokat, valamint személyközi kommunikációs kapcsolatok típusait tárgyalja. A kurzus kitér személyközi konfliktusokra és a hatalom és befolyásolás személyközi vetületeire.