Az ABAP objektumai. Objektumok használata, szolgáltatásai.