A tantárgy célja, hogy a hallgató megismerje a növényi sejt organellumait, azok feladatait és felépítését. Össze tudja kapcsolni az élettani folyamatokban betöltött szerepükkel. Felismerje a növényi szöveteket, a növényi szervek szövettájait, ismerje azok funkcióit. Ismerje a növény vegetatív és generatív szerveit, azok szerepét, típusait, módosulásait, növényhatározásban betöltött szerepét. Tisztában legyen a zárvatermők fejlődéstörténeti rendszerével, a kétszikű és egyszikű növények közötti különbségekkel, ismerje a legfontosabb növénycsaládok morfológiai jellemzőit, felismerje a tanult növényfajokat, tudja azok magyar és tudományos nevét és be tudja sorolni növénycsaládokba.
Cél, hogy a hallgató elsajátítsa a növények alapvető élettani folyamatainak mechanizmusait, a kettős megtermékenyüléstől kezdve a vegetatív fejlődési szakaszokon és a generatív fázison át egészen az öregedésig. Azokra az élettani folyamatokra helyezzük a hangsúlyt, amelyek a növénytermesztésben, növényvédelemben, növényi biotechnológiában elengedhetetlenek. A hallgató megismeri a termesztés során fellépő leggyakoribb stresszhatások által kiváltott alapvető reakciókat és a növények alkalmazkodásának mechanizmusait.