A felsorolt kurzusokban állattenyésztési és takarmányozási ismeretek oktatása folyik az órarend szerinti órakeretekben.