A tantárgy célja az, hogy a mezőgazdasági üzemek gazdálkodási folyamatainak szervezésével összefüggő alapvető ismereteket elsajátíttassa a hallgatókkal. Ennek megfelelően ismeretet adjon a vetésszerkezet kialakításának módjairól, az ágazati sajátosságokról és kölcsönkapcsolatokról, a főbb termelésszervezési feladatokról. A tantárgy feladata az üzemszervezési módszerek és eljárások begyakoroltatása, az alkalmazás lehetőségeinek és módjának felismerése, a kapcsolódó elméleti és gyakorlati eszköztár készség szintű elsajátíttatása.