A tantárgy elsődleges célja a hallgatók turisztikai ismereteinek és rendszerszintű gondolkodásmódjának megalapozása. A turizmus szakmai alapjait rendszerszinten közelíti meg. A kurzus folyamán ismertetésre kerül az idegenforgalom kialakulása, alapfogalmai, tudományági besorolása, a kutatás módszertani alapjaival, továbbá a jelenkori komplex környezeti hatásai. Részletes bemutatásra kerülnek a modernkori turizmus fajtái, típusai, illetve azok legfontosabb szereplői. Az ismeretanyag kitér az Európai Unió és a turizmus szektor intézményrendszeri felépítésére, jelentőségére és a támogatási struktúra fontosságára.