A tantárgy célja, hogy a hallgató megismerje, elsajátítsa: a globalizált világ fogalma, a turizmus ezen világban elfoglalt szerepe és jelentősége; az állam, a régió és a település fogalma, értelmezési lehetőségei; az uniós és hazai területpolitika, azok változásai, jelenlegi helyzete és a jövő kihívásai; a turizmusnak az EU-s és hazai fejlesztéspolitikában játszott súlyponti szerepe; az idegenforgalom állami, középszintű és helyi irányítása, hatáskörök, feladatok; a turizmus lehetséges szerepe egy-egy térség, település általános fejlesztésében; a turizmus fejlesztése során követendő elvek; a (területi, település és turisztikai) tervezés és fejlesztés menete, a közreműködők köre és feladatai.