A tantárgy célja, hogy a hallgatók menedzsmenttel kapcsolatos ismeretei bővüljenek, azaz ismerjék meg a vezetéselmélet alapfogalmait, annak történeti kialakulását; a szervezeti struktúrák kapcsán tájékozottak legyenek a szervezeti alapformákkal és azok működési jellemzőivel; sajátítsák el a munkahelyi motivációval, szervezeteken belül létrejövő csoportokkal, hatalmi struktúrákkal, szervezeti kultúrával és szervezeti kommunikációval kapcsolatos ismereteket; legyenek tisztában a szervezeti tanulás alapjaival és a tanuló szervezet jellemzőivel; ismerjék meg a szervezeti konfliktusok kezelésének, illetve feloldásának módjait. A tantárgy célja, hogy a hallgatók ismerjék meg az előadáson elhangzott elméleti ismeretanyag gyakorlati vonatkozásait a feldolgozott esettanulmányokon és megoldott csoportfeladatokon keresztül; sajátítsák el a vezetési és szervezési feladatok és eszközrendszerek szervezeti működésének mechanizmusait, emellett tanulják meg feldolgozni a különböző forrásokból származó információkat oly módon, hogy azokat mások számára is közérthetően tudják prezentálni.