A tantárgy célul tűzi ki a mikroszintű közgazdasági gondolkodás megalapozását és elmélyítését a hallgatókban, a fogyasztói és termelői döntések optimum kritériumainak elméleti bemutatásán keresztül.