A vállalkozások gazdálkodásának elemzése során egy-egy üzleti év értékelésekor el kell végezni a gazdálkodás átfogó, minősítő jellegű elemzését és az egyes tevékenységek részletes kiértékelését.Erre építetten célja a tárgynak, szintetizáló jelleggel megismertetni: a gazdasági elemzés célját, szükségességét és feladatait, bemutatni az ok-okozati összefüggések feltárásának módszereit. a controlling fogalmát, célját, módszereit, a hatékonyság elemzésének célját, irányait.a hazai és a nemzetközi szakirodalomban, valamint a gyakorlatban alkalmazott pénzügyi viszonyszámok csoportosítási formáit, alkalmazási lehetőségeit.A tantárgy keretében a hallgatókkal megismertetjüka vagyoni és pénzügyi helyzet alakulásának elemzési módszereit,a jövedelmezőség és a hatékonyság szintjének és változásának értékelési lehetőségeit,az eredményesség alakulásának részletes vizsgálatát, annak összetevőkre bontását, a befolyásoló tényezők és azok hatásainak kiértékelését,a költségelszámolás szerepét, jelentőségét, megoldásait,a vállalkozáson belüli egységek tevékenységének mérési, elszámolási és elemzési lehetőségeit, alapvetően az érdekeltség megteremtésének szempontjából.A tantárgy keretében a gazdálkodás átfogó minősítő jellegű elemzésére helyezzük a hangsúly