A tárgy célja, hogy megismertesse a hallgatókat a vállalati működés reálfolyamatainak (termelés, szolgáltatás és logisztika) alapvető fogalmi rendszerével; a vállalati működési struktúrájával és a menedzsment főbb kérdéseivel. A kurzus a vállalatok belső működésének, illetve a vállalatok közötti együttműködésnek a reálfolyamatait a vállalati felső-, illetve középvezetés nézőpontjából tárgyalja; azt vizsgálja tehát, hogy a vállalatirányítás minősége mennyiben és milyen módon tud hozzájárulni a versenyképesség fenntartásához, illetve erősítéséhez