Az általános kémia laboratóriumi gyakorlat célja, hogy a hallgatók az alapvető laboratóriumi műveleteket, technikákat, mérési praktikákat készségszinten elsajátítsák. Ezt az elsajátított ismeretanyagot az elkövetkező laboratóriumi munkák során kreatívan használni tudják. A gyakorlat tartalma magába foglalja a vegyszerek tárolására, kezelésére vonatkozó ismereteket, a tömeg-, térfogat-, sűrűség-, hőmérséklet-, olvadás- és forráspont méréseket, oldatok készítését, illetve alapvető elválasztási technikákat, termokémiai-, elektrokémiai méréseket.