A tantárgy célja a matematikai-statisztikai gondolkodás megalapozása és elmélyítése a hallgatókban.