Magyarország geológiai felépítése különös tekintettel a borvidékek földtani felépítésére és az ismeretek gyakorlati alkalmazása. A világ jelentősebb borvidékeinek geológiai felépítése. A tantárgy keretében az alábbi témakörök, résztémák kerülnek megtárgyalásra: a kémiai elemek eredete, az elemek gyakorisága, és megjelenésük az egyes geoszférák felépítésében. az ásványtan tárgya, alapfogalmak, ásvány-kőzettani alapismeretek, az ásvány fogalma, ásványnevek, ásványok általános jellemzése, az ásványok keletkezése, a legfontosabb (kőzetalkotó) ásványok, a kőzetek általános jellemzése és csoportosítása, a legfontosabb magmás, üledékes és metamorf kőzetek, a kőzetek fejlődése, képződési körülményeik, körforgásuk a természetben, térben és időben.