Bevezetés szerves kémia tárgykörébe, annak meghatározása, az alapfogalmak tisztázása. A sztereokémiai alapjelenségek, az izoméria megismerése. Az alapvető szerves kémiai vegyületcsaládok bemutatása.