A Gyülekezetpedagógia c. kurzus célja a gyülekezetben folyó tanító jellegű munkaterületek áttekintése, tartalmuk és módszereik megismerése és begyakorlása. A gyülekezeti tanításhoz szükséges kompetencia kifejlesztése.