A gyógypedagógiai alapismeretek tárgy elősegíti a hallgatók gyógypedagógia területén való tájékozódását, a gyógypedagógiai alapfogalmak megszilárdítását és az összefüggések feltárását. A tárgy célja a hallgatókkal megismertetni a gyógypedagógiai tudományterületét, annak interdiszciplináris kapcsolódásait és kérdésköreit. További cél betekintést adni a gyógypedagógiai ellátás formáiról, az ellátottak köréről, a tudományfejlődést befolyásoló szemléletmódokról és társadalmi, törvényi környezetéről.