A törzsképzéshez tartozó tárgy. A tantárgy célja a tágan értelmezett andragógiatörténet különböző korszakainak megismertetése elsősorban magyar vonatkozásokkal a kezdetektől napjainkig, a közművelődést a művelődéstörténet tágabb kereteibe ágyazva.