A tantárgy célja, hogy a hallgatók ismereteket szerezzenek a különböző beszédzavarok pszichológiai hátteréről, erre építve ismerjék meg a pszichodiagnosztikai eljárásokat, a pszichodiagnosztika folyamatát, intézményrendszerét, az aktuális törvényi és rendeleti szabályozásokat, továbbá a Magyarországon leggyakrabban alkalmazott diagnosztikai eljárásokat. A tárgy a második félévben a konkrét diagnosztikai eljárások megtanulását és kipróbálását teszi lehetővé a gyakorlatban is.

Beszédzavarok pszichológiája - logopédiai diagnosztika tantárgy két félév anyagát foglalja magában.

1. tantárgy: A Beszédzavarok pszichológiája – logopédiai diagnosztika I, (Kódja: NBP_GP131K2, LBP_GP131K2)

2. tantárgy: Beszédzavarok pszichológiája – logopédiai diagnosztika II. (Kódja: NBP_GP132G3, LBP_GP132G3)

(Ennek a tárgynak a teljesítése előfeltételhez kötött. Előbb le kell vizsgázni a Beszédzavarok pszichológiája – logopédiai diagnosztika I, (NBP_GP131K2, LBP_GP131K2) tantárgyból, és csak utána vehető fel a gyakorlat.) 

A kurzus felületén a két tanegységek anyagát, követelményeit egymás után olvashatják a hallgatók. 

Az online linkje: 

https://meet.google.com/qqs-ikif-qun