A hallgatók felkészítése az artikuláció beszédnormától való eltéréseinek felismerésére, azonosítására és kezelésére gyermek és felnőtt korban.