A kurzus során a hallgatók megismerkednek a SzupraIndividuális Organizáció (SIO) alapvető egységeivel, a populációk ökológiai sajátosságaival.

 

A fontosabb érintett témák a következők:

 1. 1.      A populáció fogalmának történeti fejlődése és operativizálása. A populációk térben és időben: illusztratív példák.
 2. 2.      A populációk demográfiai tulajdonságai: moduláris és uniter szervezetek, életciklusok, élettábla modellek, túlélési görbék, koreloszlás és korfák.
 3. 3.      Migráció és diszperzió a populációkban: eloszlási típusok, metapopulációs mintázatok, migrációs mintázatok, diszperzió térben és időben.
 4. 4.      Elemi populációnövekedési mintázatok és szabályzás: intraspecifikus versengés, denzitásfüggés (ráta szerinti, ill. egyedszám szerinti szabályzás) mortalitási mintázatok, öngyérítés, denzitásfüggetlen szabályzás, diszkréten szaporodó populációk differencia egyenletei, folyamatosan szaporodó populációk differenciál egyenletei, r és K szelekció.
 5. 5.      Interspecifikus kompetíció; Exploitatív és interferencia kompetíció, a fajok közötti versengés Lotka-Voltera modelljei, koegzisztencia feltételek (hiányfoltok, fluktuáló környezet, Niche elkülönülés).
 6. 6.      A predáció populációdinamikája; primer Lotka-Voltera egyenletek, realisztikus Lotka-Voltera egyenletek, stabilitási tényezők, ragadozó-zsákmány ciklusok a valóságban.
 7. 7.      A populációökológiai ismeretek gyakorlati alkalmazásai: Kórokozók és kártevők elleni védekezés (kémiai védekezés és az LV egyenletek, biológiai védekezés és veszélyei), természetes populációk felhasználásának ökológiai modelljei és problémái (fix kvóta modell, fix effort modell, fix arány és fix maradék modell, dinamikus modellek) a populációökológia természetvédelmi vonatkozásai.
 8. 8.      Biológiai invázió, terjedési stratégiák a növények és állatok között. Az invazív fajok terjedésének kockázatai.
 9. 9.      Táplálkozási stratégiák; alapfogalmak, optimalizációs modellek (determinisztikus, sztochasztikus és dinamikus modellek) táplálékkeresési szituációk (optimális táplálékválasztás, nem optimális modellek, optimális keresőút).
 10. 10.   Életmenet stratégiák; az életmenet komponensei, optimalizációs modellek az életmenet vizsgálatokban, fenotípusos plaszticitás, élőhelyek tipizálása, az evolúciós játékelmélet, evolúciósan stabil stratégiák (ESS).
 11. 11.   A populációk genetikai sajátságai; a populációgenetika alapjai (Hardy-Weinberg egyensúly, eltérések a HW egyensúlytól).
 12. 12.   A természetes szelekció és modelljei; irányító szelekció, stabilizáló szelekció, diszruptív szelekció, a természetes szelekció két alaptétele (Wright modell, Fischer tétele), Niche szelekciós modellek.