Jelen tananyag kiegészíti a tantermi, kontaktórák tananyagát. 

Alapvető célunknak tartjuk, hogy a hallgatóink az integrációval kapcsolatos ismeretek elsajátítsák. A kurzus az EU-integráció helyzetével, a főbb integrációs politikák kialakulásával, működésével, reformjaival és azok hatásaival foglalkozik. Az Európai Unió, mint politikai közösség, döntéseivel meghatározza mindennapjainkat és hatással van a nemzeti politika kialakítására.

 

A tantárgy során a regionális – területi politika fogalmait, folyamatát és alakító szereplőit mutatjuk be. Gazdasági- térbeli folyamatok és azok alakításának elveit egyaránt tárgyaljuk. A félév során az európai, az EU-s és az Európán kívüli területi és biztonságpolitikai kérdések elemzésére is lehetőség nyílik.

  

A szerteágazó ismeretanyagon egyik vezérfonálként végighúzódik az EU aktuális helyzetének, (törésvonalak, kihívások, átalakuló intézményrendszeri hatáskörök) figyelemmel kísérése.