Az "Agrofizika" c. tantárgy az agronómiai termékek fizikai jellemzőivel, az agrártermelés szempontjából meghatározó fizikai területek, mint a mechanika (folyadékok mechanikája, szilárdságtan, statika, mozgásjelenségek, transzport folyamatok), bioenergetika, biolektromosságtan és a fénytan alapjaival ismerteti meg a hallgatókat. Az ismeretanyag kiterjed az alapvető agrofizikai jellemzők (felületi feszültség, viszkozitás, kohézió, szilárdság, hőkapacitás, hővezetés, elektromos kapacitás) mérési módszereinek elméleti és gyakorlati vonatkozásaira is.