Az órán fő hangsúlyt kap a kommunikációs készségek fejlesztése, a szókincs bővítése, a hallás utáni értés

fejlesztése, valamint a helyes kiejtés és intonáció elsajátítása.

Az órákon a jól ismert, általános témakörökből válogatunk, a B2-es nyelvvizsga szóbeli témaköreit szem előtt tartva.

Fontos szerepet kap minden alapkészség fejlesztése. Aktuális újságcikkekkel, autentikus hangfelvételekkel,

videófelvételekkel és filmekkel fejlesztjük a négy alapkészséget (hallás, beszéd, olvasás, írás).