Az előadás a német nyelvű népek és a magyar nép történelmének kapcsolódási pontjait vizsgálja és ezek hatását a kultúrában. Az egyik központi téma a magyarországi németek története. A magyarok és a magyarországi németek történelmi együttélésének nyelvtörténeti aspektusaira is kitérünk. Tágabban is vizsgáljuk azonban a két kultúra érintkezéseit, egymásra hatását és kitérünk egyes imagológiai aspektusokra is. A tudástranszfer útjai a középkortól napjainkig egyik fő témáját alkotják az előadásnak, így például a nyomtatott munkák, az egyetemlátogató diákok, utazók és útleírások, majd a sajtó, a tömegmédia és a 20-21. század kisebbségekkel kapcsolatos és kultúrpolitikája, a német ösztöndíjalapok, a Goethe Intézet szerepe.