Pszichológiai elméleti alapok (nappali)

Csordás Georgina

Oktatási cél: hogy bevezetést nyújtson a hallgatók számára a pszichológia tudományába. Ismerjék meg a hallgatók a pszichológia fogalmát, tárgyát, és módszereit. Kapjanak áttekintést a pszichológia fontosabb területeiről, a főbb megismerő funkciókról, azok működéséről, sajátosságairól, ezeken belül azokról a kérdésekről, jelenségekről, amelyek pályájuk folyamán különösen fontosak lehetnek számukra. Ismerkedjenek meg a hallgatók a pszichológia fontos kérdéseire vonatkozó legújabb kutatásokkal és azok eredményeivel.