Az adatszerkezetek és algoritmusok kurzus befejezése távoktatási formában történik, ami a tananyagok Moodle felületen való elérését és hallgatói feldolgozását jelenti.

A kurzus teljesítésének feltétele 2 db teszt jellegű dolgozat megírása a Moodle felületen.