Oktatási cél: A hallgatók elsajátítják a legfontosabb alapfogalmakat és eljárási rendet az oktatási rendszerben meglévő közalkalmazotti jogviszony és a munkaügyi viszonyok vonatkozásában, képesek lesznek a legfontosabb munkajogi, érdekvédelmi kérdések tekintetében segítséget, tanácsot adni.

 

Kialakítandó/fejlesztendő kompetenciák: A közalkalmazotti jogviszony és az oktatásban fellépő munkaügyi viszonyok helyes értelmezése

 

Az oktatás tartalma és tervezett ütemezése:

 • A közalkalmazotti jogviszony jogszabályi háttere, a jogviszony létrejötte, tartalma, megszűnése
 • A munkaköri leírás
 • Összeférhetetlenségi szabályok
 • A munkaügyi kapcsolatok rendszere, modelljei
 • A munkaügyi kapcsolatok szereplői
 • A munkavállalói érdekképviseletek
 • A szakszervezetek jogállását, jogkörét meghatározó jogszabályok, reprezentativitás, munkahelyi szakszervezetek jogosítványai, vezetői együttműködés a szakszervezetekkel
 • A kollektív tárgyalások
 • A kollektív szerződés
 • Munkaügyi konfliktusok, munkaügyi viták, rendezésük intézményei
 • Direkt akciók, nyomást gyakorló eszközök alkalmazása
 • Sztrájk és típusai