Oktatási cél: A növényi életműködések megismertetése és elsajátíttatása a vízforgalom, ásványos táplálkozás, a növényi stresszfiziológia és a növényi hormonok témakörökben. Fontos növénybiológiai ismeretek átadása a talaj-növény összefüggés rendszerben.

Kialakítandó / fejlesztendő kompetenciák:

Anövényvilág életfolyamatainak, anyagcseréjének és annak szabályozásának áttekintő ismereteinek elsajátíttatása.