Az írni tudáshoz korunkban szükséges készségek és jártasságok fejlesztése. Az új kommunikációs felületek műfaji, írástechnikai követelményeinek, az írásbeliség és a szóbeliség mozgásban lévő hagyományainak megismertetése. Szakmai műveltség gazdagítása, amely tájékozódási pontokat kínál a retorika, az irodalmi ízlés alakításához.