Olyan korszerű ismeretek nyújtása, amely segítségével a hallgatók a mesei típusokon keresztül megismerkednek a népmese, az irodalmi mese hatásmechanizmusával, a mese- és versmondás anyanyelvi nevelésben betöltött szerepével, esztétikai jellegével.

További célja a tárgynak a legfontosabb a magyar- és világirodalmi mesegyűjteményekben való jártasság kialakítása.