A középiskolát végzett diákok bevezetése a tudományos kutatás világába; felhívni a figyelmet az önálló tudományos kutatás és a kötelezően előírt tananyag elsajátítása, interpretálása közötti különbségre. Kiemelt feladat rámutatni a tudományos és áltudományos nézetek megkülönböztetésének fontossága és a tudós társadalmi felelősségére. A tudományos megismerés sajátosságainak ismerete, a különböző tudományterületek, tudományágak sajátosságainak bemutatása, a hozzájuk kapcsolódó kutatási módszerek megismerése, a tudományos publikációk szabályainak elsajátítása is a kurzus célja. A félév során érinteni kell a kutatásetikai kérdéseket és a törvényi szabályokat is. A diákoknak meg kell ismerniük a szakterület legfontosabb tudományos intézményeivel, kutatóműhelyeivel, hazai és nemzetközi aktuális kutatási kérdésekkel