A tantárgy az Andragógia alapismeretek I. tárgyra épülő kurzus. Az elméleti tananyag után gyakorlati feladatok elvégzése.