A tárgy célja a komputergrafikához, optimalizáláshoz, kriptográfiához, számításelmélethez és más, haladóbb informatikai tárgyakhoz szükséges matematikai ismeretek előkészítése az alábbi témakörök érintésével. A számfogalom felépítése a természetes számoktól a komplex számokig. Polinomok értelmezése, műveletek polinomokkal, helyettesítési érték, gyökök, algebrai egyenletek. Kombinatorikai alapok, variáció, kombináció, permutáció. Binomiális és Polinomiális tétel, binomiális együtthatók tulajdonságai. Mátrixok és a determináns értelmezése, Gauss elimináció, a determináns tulajdonságai és kiszámítása. Műveletek mátrixokkal. Lineáris egyenletrendszerek, szimultán Gauss-elimináció, Gauss-Jordan-elimináció. Szabadvektorok fogalmának pontosítása, vektorterek, altér, lineáris kombináció, generátorrendszer, vektorok lineáris függősége, bázis, vektorrendszer rangja.

Az oktatás a távolléti tanulásra kialakított virtuális tanteremben fog folyni a Moodle felületen. 

A kurzus felületén megtekintheti és ki is próbálhatja a tanuláshoz szükséges legfontosabb taneszközöket, valamint tanulók irányításának, az előrehaladásuk monitorozásának, az eredményeik értékelésének lehetőségeit.