Oktatási cél: A kurzus célja a növénytani alapismeretek elsajátíttatása, a növényi sejt-, szerv- és szövettani, morfológiai ismeretek átadása, funkcionális növényanatómiai ismeretek nyújtása, a növényrendszertani, növényismereti, és a növényélettani tantárgyak anyagának előkészítése.