A gyermekirodalom főbb alkotásainak, a magyar irodalom és a világirodalom főbb alkotóinak és műveinek megismertetése, interpretatív feldolgozása. Retorikai, poétikai, stilisztikai eljárásmódok és azok értelmező feldolgozása gyermekirodalmi művek elemzésének keretén belül. A műelemzések során a lehetséges magatartásmodellek/-minták bemutatása és értelmezése.