A tantárgy célja: A hallgatók felkészítése az írott nyelvi zavar tüneteinek felismerésére és a szakszerű terápiás kezelésre. Annak megvilágítása, hogy a diszlexia veszélyeztetettség prognosztizálása, és az időben megkezdett terápia milyen prevenciós jelentőséggel bír.

A tantárgy tartalma

-        A diszlexia – diszgráfia értelmezése, etiológiai háttere.

-        Tünettan, osztályozás, differenciáldiagnózis

-        A diszlexia-veszélyeztetettség értelmezése, a korai szűrés lehetőségei,

-        Diszlexia prevenció, fejlesztő eljárások

-        Az olvasás és írás vizsgálatának metodikája

-        A már kialakult diszlexia – diszgráfia terápája az életkor és az iskolázottság függvényében.

-        Másodlagos tünetek – és azok kialakulásának megelőzése, a kialakult másodlegos tünetek kezelése.

-        Diszlexia a digitális korban – kihívások és lehetőségek

Szülői kompoetencia fejlesztése – tanácsadási feladatok