Oktatási cél: Az előadások célja a nyugati filozófia történetének áttekintése – néhány fordulópontjának bemutatása segítségével.

Kialakítandó / fejlesztendő kompetenciák: Az előadások anyagának elsajátítása elősegítheti a kritikus, önálló gondolkodás kialakulását, továbbá a hallgatók képesek lesznek áttekinteni a nyugati filozófiai gondolkodás alapfogalmait, fő kérdésirányait, néhány nagy fordulatát.

Az oktatás tartalma és tervezett ütemezése:

Először a filozófia kialakulását (Thalész, Anaximandrosz, Hérakleitosz) vizsgáljuk, majd a platóni filozófiát tekintjük át. A következő vizsgált filozófiatörténeti fordulópont Descartes filozófiája, mely az új tudományos világkép egyik legfontosabb kifejeződésének tekinthető. Nietzsche filozófiája pedig a történeti gondolkodás olyan formáját jelenti, mely nélkül már nem értelmezhetőek a 20-21. századi filozófiai irányzatok.