Tantárgy neve: Szakmai idegen nyelv II.

Kódja: NOB_ET105G2

Kreditszáma: 2

 

A tanóra típusa (ea./szem./gyak./konz.) és száma: Gyakorlat

 

Az értékelés módja (kollokvium/gyakorlati jegy/egyéb): gyakorlati jegy

 

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév):  5.

 

Meghirdetés gyakorisága:

 

Oktatás nyelv (ha nem magyar):

 

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): -

 

Tantárgyleírás

 

Oktatási cél:

 

A szakszövegolvasó szeminárium célja az, hogy a hallgatók képessé váljanak angol nyelvű etika szövegek olvasására, s megismerkedjenek egy olyan etika bevezetéssel, amely az angol nyelvű etika oktatás egyik standard olvasmánya.

 

Kialakítandó / fejlesztendő kompetenciák:

 

A szakszövegolvasás során a legfőbb fejlesztendő kompetencia az angol nyelvű szakmai szöveg megértésének, fordításának és értelmezésének képessége. A hallgatók alapvető nyelvi készségei egyrészt előfeltételezettek, ugyanakkor a foglalkozások lehetőséget adnak a szakszókincs, a szakmai kifejező eszköztár bővülésére. A hallgatók képessé válnak a nemzetközi szakirodalmak olvasására, integrálására.

 

Az oktatás tartalma és tervezett üteme

A foglalkozásokon először Simon Blackburn (2001): ETHICS  A Very Short Introduction.  Oxford University Press. etika tankönyvét fogjuk feldolgozni lépésről lépésre. Minden egyes mondatnál megbeszéljük a felmerülő problémákat és megtaláljuk a legalkalmasabbnak tűnő magyar fordítást. Az órán mindvégig a hallgatók aktivitása a meghatározó. A hallgatók angoltudásának megfelelően differenciáltan, csoportmunkában is dolgozunk.

 

Hét

Tananyag

2020. szeptember 14-18.

Freedom from the bad. 80-84

Simon Blackburn (2001):

ETHICS A Very Short Introduction.  Oxford University Press.

 

2020. szeptember 21-25.

Freedom and paternalism 84-88.

Rights and natural rights. 88-92.

Simon Blackburn (2001):

ETHICS A Very Short Introduction.  Oxford University Press.

Do  we have free will or are we determined? https://www.youtube.com/watch?v=HYWiIWpcCIM

2020. szeptember 28 - október 2.

Reasons and foundations 93-96

Being good and living well 96-100

Simon Blackburn (2001):

ETHICS A Very Short Introduction.  Oxford University Press.

 

2020. október 5-9.

The categorical imperative 100-107 2 referáló

Simon Blackburn (2001):

ETHICS A Very Short Introduction.  Oxford University Press.

 

2020. október 12-16.

Contracts and discourse 107-110

The common point of view 111-114

Simon Blackburn (2001):

ETHICS A Very Short Introduction.  Oxford University Press.

 

2020. október 19-23.

Confidence restored 114-116 Simon Blackburn (2001):

ETHICS A Very Short Introduction.  Oxford University Press.

Szakdolgozat témájához illeszkedő angol cikkről referátum

2020. október 26-30.

ŐSZI SZÜNET

2020. november 2-6.

Szakdolgozat témájához illeszkedő angol cikkről referátum

2020. november 9-13.

Szakdolgozat témájához illeszkedő angol cikkről referátum

2020. november 16-20.

Szakdolgozat témájához illeszkedő angol cikkről referátum

2020. november 23-27.

Szakdolgozat témájához illeszkedő angol cikkről referátum

2020. november 30 - december 4.

Szakdolgozat témájához illeszkedő angol cikkről referátum

2020. december 7-11.

Szakdolgozat témájához illeszkedő angol cikkről referátum

2020. december 14-18.

Szakdolgozat témájához illeszkedő angol cikkről referátum

 

Oktatásszervezés:

-          A kurzus órarendi időpontja: szerda 10-11.40

-          Amíg lehetséges, személyes megjelenéssel. Karantén esetén online óra a kurzus

-          rendes órarendi időpontjában.

-          Az online óra meghívója szükség esetén a Neptun üzeneten keresztül érkezik.

 

A kurzus teljesítésének a feltételei:

-          Órai jelenlét, maximum 20 % hiányzás.

-          Két referátum:

 • egyik az olvasott könyv szövegrészletének fordítása, összefoglalója.
 • másik: egy tényleges, vagy lehetséges etika szakdolgozat témájához illeszkedő, önállóan kiválasztott angol nyelvű cikk összefoglalója.
 • 3-4 oldal igényes lefordítása
 • A választott cikket, s a fordításra kijelölt 4 oldalt az előző hét közepéig el kell küldeni

 

 • megszerzett ismeretek értékelési módja:
  • A két referátum értékelése
  • Visszajelzés az órai aktivitásról
  • évközi tanulmányi követelmények:

-          Órai jelenlét, maximum 20 % hiányzás.

-          Két referátum:

 • egyik az olvasott könyv szövegrészletének fordítása, összefoglalója.
 • másik: egy tényleges, vagy lehetséges etika szakdolgozat témájához illeszkedő, önállóan kiválasztott angol nyelvű cikk összefoglalója.
 • 3-4 oldal igényes lefordítása
 • A választott cikket, s a fordításra kijelölt 4 oldalt az előző hét közepéig el kell küldeni
 • szóbeli vizsga tételsora (ha van):

 

 

 

 

Kötelező irodalom:

 • Simon Blackburn (2001): ETHICS  A Very Short Introduction.  Oxford University Press.
 • Egy tényleges, vagy lehetséges etika szakdolgozat témájához illeszkedő, önállóan kiválasztott angol nyelvű szakcikk.

 

A kurzust teljesítését segítő (kötelező / ajánlott) digitális tananyagok:

Ajánlott: The School of Life oktatóvideók filozófiai, etikai témákban. Például Kantról: https://www.youtube.com/watch?v=nsgAsw4XGvU

 

Szakfelelős: név, beosztás, szervezeti egység, email cím

 

Tantárgy felelőse: név, beosztás, szervezeti egység, email cím

 

Tantárgy oktatásába bevont oktató: Vermes Katalin egyetemi docens, Filozófia Tanszék, vermes.katalin@uni-eszterhazy.hu

Az oktató fogadóóráinak időpontja, jellege, helye és a bejelentkezés módja:

kedd 15.30 – 17.00  Érsekkert 219. Bejelentkezés e-mailben.

Az oktató által előnyben részesített elérhetőség: vermes.katalin@uni-eszterhazy.hu

A csoportos online kommunikáció módja és helye: Szükség esetén Neptun üzenetben érkezik.