A hallgató a kurzus végére megfelelő ismeretekkel rendelkezik a tananyagban részletezett témakörökben.

Alapvető ismeretei vannak a kétnyelvűség pszicholingvisztikai és szociológiai vonatkozásairól, pedagógiájáról.

Ismeri az idegen nyelv elsajátításának folyamatát, feltételeit, elméleteit és a hozzájuk kapcsolódó kutatások eredményeit.

Rendelkezik az idegen nyelvi óvodai foglalkozások tartásához szükséges nyelvpedagógia eszköztárával.