A tantárgy célja, a hallgatók szakmai idegen nyelvi képzésének alapozása, a szakmai szókincs valamint a szaknyelvhez szükséges olyan nyelvi kompetenciák kialakítása, amelyekre a hallgatóknak leendő pályájuk során szükségük lesz. A kommunikatív nyelvi kompetenciák fogalma alatt a használható nyelvtudást értjük, amely az adott szituációnak megfelelő nyelvhasználati képességet jelenti, melynek fejlesztése, mérése és értékelése a négy nyelvi alapkészségen (hallás, beszéd, olvasás és írás) keresztül történik.