Beadandó feladat
1. feladat

Válasszon egy tetszőleges témát, és készítsen hozzá kutatási tervet, és mérőeszközt.

(A kutatási tervet ppt prezentáció formájában kell elkészíteni, a mérőeszközt pedig Word állományban /aminek tartalma lehet az online kérdőív linkje is/))

A kutatási terv tartalmazza:

A kutatás céljának, körének, tehát a kutatás tudományos problémájának leírását
A kutatás során felhasználandó hipotézisek meghatározását
A módszerek megjelölését
A kutatás lefolytatásának tervezett módjának leírását.
Ha a választott módszer a kérdőív:

A kérdőív tartalmazzon legalább 20 kérdést
Tudni kell
Jelen lesz-e a kutató a kitöltésnél, ha nem, pontos utasítások szükségesek
Hasznos a bevezető
Legyen motiváló
Biztosítsa a kitöltőt az anonimitásról
Dönteni kell az adatfelvétel módjáról.
Ha a választott módszer az interjú:

Az interjú tartalmazzon legalább 30 kérdés
Csoportosítva
Főkérdések
Demográfiai kérdések
Bemelegítő kérdések
Levezető kérdések
Megadva az interjú típusát.
Ha a választott módszer a megfigyelés
Alanya
Időtartama
Módja
Rögzítés módja
Megfigyelési szempontok.
2. feladat:
Egy választott témához keressen 15 idézetet a tanult módszerrel feltüntetve a forrást (APA, Harvard, Chicago, MLA, stb.), és készítse el az idézettekhez tartozó bibliográfiát is egy Word állományba.
Az állományban ismertesse milyen online adatbázisban keresett, mi volt a keresőkérdése, és milyen szempontok alapján választották ki a releváns szakirodalmat.