A hallgatók a tantárgyon keresztül tudomást nyernek a környezettudomány és az ökológia viszonyáról, az alapvető környezettani fogalmakról, a környezetügyi problémákról, azok lehetséges okáról és megoldásáról. Átláthatóvá válnak számukra lokális, kisközösségi és globális szintű cselekvések lehetőségei, képesek lesznek a környezetről rendszerben, összefüggéseket átlátva gondolkodni. A környezetet, mint az aktuális létfeltételek összességét részekre bontva, élő- és élettelen környezeti tényezőként is megismerik, ezáltal a környezettan egyes részterületeit, védelmének fontosságát is szem előtt tartva lesz lehetőségük a környezettudatos szemlélet, életmód elmélyítésére.