A tárgy célja a komputergrafikához, optimalizáláshoz, kriptográfiához, számításelmélethez és más, haladóbb informatikai tárgyakhoz szükséges matematikai ismeretek előkészítése az alábbi témakörök érintésével. Vektorterek lineáris leképezései, példák, leképezések tulajdonságai, lineáris leképezések mátrixreprezentációja, bázis és koordináta transzformáció, lineáris transzformációk spektrálelmélete: sajátérték, sajátvektor. Euklideszi terek, skaláris szorzat és tulajdonságaik, merőlegesség, Gramm-Schmidt eljárás. Alakzatok egyenletei a 3-dimenziós euklideszi térben, homogén koordináták. Gráfelméleti alapfogalmak, fagráfok, Prüfer-kód, gráfok szomszédsági és illeszkedési mátrixai, Euler- és Hamilton bejárások. Kódelméleti alapfogalmak, optimális kódok, hibafelismerő és hibajavító kódok, Hamming kód.