Logikai műveletek, az ítéletkalkulus formulái, igazságfüggvényük. Konjunktív és diszjunktív normálforma.

Elsőrendű nyelvek. A predikátumkalkulus kifejezései és formulái. Halmazok megadása, halmazműveletek, hatványhalmaz. Halmazok ekvivalenciája. Számosságok és összehasonlításuk, műveletek számosságokkal.

A halmazelmélet és matematikai logika tanítási módszerei az 5. és 6. osztályban.