Tanulmányaik során a hallgatók megismerkednek az alsó tagozatos matematika kerettantervek által meghatározott főbb fejlesztési célokkal, a hozzájuk rendelhető témacsoportokkal és a tanításukhoz szükséges módszertani lehetőségekkel. Elsajátítják a főbb témacsoportok tanításával összefüggésben azokat a legfontosabb elméleti háttérismereteket, amelyek a tanítás szakmai biztonságát adják. Az általános iskola 1-2. évfolyamán folyó tanító munka során felmerülő matematikai ismeretek tartalmának és rendszerének tudatosítása valósul meg, olyan szinten, hogy a hallgató képes legyen a matematikai ismereteket áttekinteni, elemezni, értelmezni, a fogalmakat és kompetenciákat a helyes módon megalapozni, a tudást megfelelő módszerekkel átadni. A hallgatók megtanulnak tervezetet írni és megismerik a Differenciált fejlesztés heterogén tanulócsoportban (DFHT) és a Komplex instrukciós program (KIP) módszertanát.

A tananyag 5 nagy témakör körül csoportosul:

1. Gondolkodási műveletek (halmazok, logika, kombinatorika)

2. Számelmélet, algebra,

3. Geometria,

4. Függvények, az analízis elemei (relációk, függvények, sorozatok).

5. Valószínűségszámítás, statisztika