A matematika és informatikai nevelés gyógypedagógia tantárgy kurzusleírása:

A matematikai gondolkodás pszichológiai háttere. A matematikai kompetencia fogalma, elemei, a matematikai gondolkodási képességek. A Nat irányelvei a tanulásban akadályozott tanulók nevelésében, a Nat-ban megjelenő matematikai kép. A számolási készség fejlődése és fejlesztése 1-12 évfolyamon. A művelet- és relációfogalom fejlődése az 1-12 évfolyamon. A geometriai szemlélet kialakítása, fejlesztése. Gondolkodási műveletek (halmazok, logika, kombinatorika, gráfok) fejlesztése az 1-12 évfolyamon. A valószínűségi gondolkodás fejlesztése 1-12 évfolyamon. Munkaformák, módszerek, differenciálás lehetőségei a matematika tanításában. A matematika tanulását segítő eszközök, játékos megközelítések. A matematika tanulásában nehézségekkel küzdő tanulók felismerése, fejlesztése – fejlesztő foglalkozás tervezése. A diszkalkulia tünetei, felismerése, fejlesztési lehetőségek.

A digitális átállás fogalmi keretei. A digitális kompetencia fogalma, elemei, megjelenése a NAT-ban. Az IKT fogalomváltozatainak természetének, szerepének és lehetőségei. Az információ magabiztos, tudatos, kritikus megkeresését, összegyűjtésének és feldolgozásának, alkalmazásának, és a komplex információ előállításának készségei és eszközei. IKT alkalmazási lehetőségei a kritikai gondolkodás, a kreativitás és az innováció fejlesztésében. A logikus, algoritmikus gondolkodás és a problémamegoldás tanítása. Az informatikai eszközök, információforrások önálló és csoportos használatának lehetőségei. Praktikus alkalmazói tudás, a készség- és képességfejlesztés az internetes és számítógépes alkalmazások probléma centrikus használatában. IKT interaktív használatához kapcsolódó veszélyek és etikai, jogi elvek keretei. Akadálymentesítés- és, esélyteremtés IKT-eszközei.