A tantárgy célja a hallgatók szakmai idegen nyelvi képzésének alapozása, B1-B2 szintű társalgás és íráskészség a gazdasági szakmai szókincs használatával, valamint az üzleti szaknyelvhez szükséges olyan kommunikatív nyelvi kompetenciák kialakítása, amelyekre a hallgatóknak leendő pályájuk során szükségük lesz. A kommunikatív nyelvi kompetenciák fogalma alatt a használható nyelvtudást értjük, amely az adott szituációnak megfelelő nyelvhasználati képességet jelentik, melyek fejlesztése, mérése és értékelése a négy nyelvi alapkészségen (hallás, beszéd, olvasás és írás) keresztül történik.